Nyheter

Om oss i media

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola och omsorg. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt och månar om korta beslutsvägar.

Kontaktpersoner

Mario Pagliaro
CFO
Mario Pagliaro
Åsa Scharfe
Kommunikationschef
Åsa Scharfe
Maria Lidström
VD
Maria Lidström